Search found 20 matches

by bbxyef
Tue Jul 10, 2018 3:37 pm
Forum: Exhibition
Topic: ISML 2018 Spring Seasonals Discussion
Replies: 41
Views: 35726

Re: ISML 2018 Spring Seasonals Discussion

Anzu
by bbxyef
Sat May 05, 2018 1:30 pm
Forum: Exhibition
Topic: ISML Winter Seasonal Fantasy League
Replies: 20
Views: 22980

Re: ISML Winter Seasonal Fantasy League

Aihara Mei
Aihara Yuzu
Evileye
Hinatsuru Ai
Ichigo
Kagamihara Nadeshiko
Kobuchizawa Shirase
Popuko
Shima Rin
Shiba Miyuki
Sora Ginko
Takagi
Tsubakuru Yume
Violete Vergarden
Yashiji Ai
Zero Two
by bbxyef
Tue Sep 13, 2016 5:12 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 7
Replies: 36
Views: 5325

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 7

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Sat Sep 10, 2016 4:36 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 6 Sapphire Bets
Arena 1: 100 vs 0
Arena 2: 100 vs 0
Arena 3: 100 vs 0
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 100 vs 0
by bbxyef
Sat Sep 10, 2016 4:17 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 6
Replies: 44
Views: 6547

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 6

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Wed Sep 07, 2016 10:10 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 5
Replies: 34
Views: 5559

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 5

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Wed Sep 07, 2016 10:03 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 5 Bets
Arena 1: 100 vs 0
Arena 2: 100 vs 0
Arena 3: 100 vs 0
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 100 vs 0
by bbxyef
Sun Sep 04, 2016 10:53 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 4
Replies: 33
Views: 5539

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 4

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Sun Sep 04, 2016 10:45 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 4 Bets
Arena 1: 100 vs 0
Arena 2: 100 vs 0
Arena 3: 0 vs 100
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 0 vs 100
by bbxyef
Sun Sep 04, 2016 2:13 am
Forum: Sapphire
Topic: RESULTS: 2016 Sapphire 3
Replies: 24
Views: 4341

Re: RESULTS: 2016 Sapphire 3

1) 10
2) Arena 8
by bbxyef
Fri Sep 02, 2016 10:08 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 3 Bets
Arena 1: 100 vs 0
Arena 2: 100 vs 0
Arena 3: 100 vs 0
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 0 vs 100
by bbxyef
Fri Sep 02, 2016 10:01 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 3
Replies: 30
Views: 5033

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 3

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Fri Sep 02, 2016 1:42 am
Forum: Sapphire
Topic: RESULTS: 2016 Sapphire 2
Replies: 26
Views: 4297

Re: RESULTS: 2016 Sapphire 2

1) ARENA 13.
2) 4
by bbxyef
Thu Sep 01, 2016 6:15 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 2
Replies: 32
Views: 5397

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 2

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Wed Aug 31, 2016 6:39 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 2 Bets
Arena 1: 0 vs 100
Arena 2: 100 vs 0
Arena 3: 0 vs 100
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 0 vs 100
by bbxyef
Tue Aug 30, 2016 6:51 am
Forum: Sapphire
Topic: FANTASY: 2016 Sapphire 1
Replies: 35
Views: 5387

Re: FANTASY: 2016 Sapphire 1

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Tue Aug 30, 2016 6:37 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Day 1 Bets:
Arena 1: 100 vs 0
Arena 2: 50 vs 50
Arena 3: 0 vs 100
Arena 4: 100 vs 0
Arena 5: 0 vs 100
by bbxyef
Mon Aug 29, 2016 10:47 am
Forum: Sapphire
Topic: ARENA: 2016 Sapphire
Replies: 158
Views: 19727

Re: ARENA: 2016 Sapphire

Submitted.
by bbxyef
Sat Aug 27, 2016 10:38 am
Forum: Amethyst
Topic: FANTASY: 2016 Amethyst 6
Replies: 41
Views: 6582

Re: FANTASY: 2016 Amethyst 6

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.
by bbxyef
Thu Aug 25, 2016 5:28 am
Forum: Amethyst
Topic: FANTASY: 2016 Amethyst 5
Replies: 33
Views: 5332

Re: FANTASY: 2016 Amethyst 5

Fantasy wagers for bbxyef have been recorded. Thank you.