Search found 674 matches

by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 8:59 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Filo (20) | Oshino Shinobu (22) | (+1) Kirima Nagi (27) | Natsumi (33) | Hitori Bocchi (30) | Nakano Miku (6) | Shibuki Ran (14) | Sicily von Claude (16) | Horie Ao (12) | Hōzuki Satowa (10) | Senjōgahara Hitagi (32) | (+1) Yamada Elf (16) | Milim Nava (26) | Arihara Tsubasa (34) | Yamauchi Sakura (...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 7:04 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Filo (20) | Oshino Shinobu (25) | (+1) Kirima Nagi (27) | Natsumi (35) | Hitori Bocchi (33) | Nakano Miku (8) | Shibuki Ran (16) | Sicily von Claude (18) | Horie Ao (14) | Hōzuki Satowa (12) | Senjōgahara Hitagi (31) | (+1) Yamada Elf (16) | Milim Nava (30) | Arihara Tsubasa (34) | Yamauchi Sakura (...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 5:21 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Filo (20) | Oshino Shinobu (24) | (+1) Kirima Nagi (27) | Natsumi (36) | Hitori Bocchi (33) | Nakano Miku (8) | Shibuki Ran (16) | Sicily von Claude (18) | Horie Ao (16) | Hōzuki Satowa (12) | Senjōgahara Hitagi (30) | (+1) Yamada Elf (16) | Milim Nava (30) | Arihara Tsubasa (34) | Yamauchi Sakura (...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 4:21 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Filo (20) | Oshino Shinobu (28) | (+1) Kirima Nagi (27) | Natsumi (36) | Hitori Bocchi (33) | Nakano Miku (10) | Shibuki Ran (18) | Sicily von Claude (20) | Horie Ao (22) | Hōzuki Satowa (14) | Carole Stanley (8) | Senjōgahara Hitagi (32) | (+1) Yamada Elf (16) | Milim Nava (32) | Arihara Tsubasa (3...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 2:48 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Filo (20) | Oshino Shinobu (31) | (+1) Kirima Nagi (27) | Natsumi (36) | Hitori Bocchi (33) | Nakano Miku (10) | Shibuki Ran (18) | Sicily von Claude (21) | Horie Ao (27) | Hōzuki Satowa (14) | Carole Stanley (10) | Senjōgahara Hitagi (34) |(+1) Yamada Elf (18) | Milim Nava (37) | Arihara Tsubasa (3...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 12:52 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Tachibana Rui (18) | Mumei (18) | Kamado Nezuko (1) | Kushina Anna (10) | Nakano Miku (14) | [hr] Senjōgahara Hitagi (34) | (+1) Yusha (19) | Sicily von Claude (25) | Manaka Laala (25) | [hr] Raphtalia (9) | Carole Stanley (14) | Jabami Yumeko (14) | (+1) Yamada Elf (18) | Hōzuki Satowa (18) | Oshin...
by Vanilla
Mon Jun 29, 2020 12:12 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Tachibana Rui (18) | Mumei (18) | Kamado Nezuko (3) | Kushina Anna (10) | Nakano Miku (14) | (+1) Senjōgahara Hitagi (33) Yusha (19) | Sicily von Claude (25) | Manaka Laala (25) | Raphtalia (15) | Carole Stanley (18) | Jabami Yumeko (18) | (+1) Yamada Elf (22) | Hōzuki Satowa (22) | Oshino Shinobu (...
by Vanilla
Sun Jun 28, 2020 9:15 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Furuhashi Fumino (51) | (-2) Raphtalia (29) | (-2) Arihara Tsubasa (51) | (-2) Kushina Anna (24) | (-2) Izumi Kyōka (52) | (-2) Nakano Itsuki (51) | (-2) Senko (22) | Aqua (16) | Carole Stanley (37) | Horie Ao (48) | Shirosaki Hana (53) | Shimazu Mio (33) | Tuesday Simmons (23) | Jabami Yumeko (43) ...
by Vanilla
Sun Jun 28, 2020 7:55 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Furuhashi Fumino (53) | Raphtalia (31) | Arihara Tsubasa (53) | Kushina Anna (26) | Izumi Kyōka (54) | Nakano Itsuki (54) | Senko (23) | (+1) Aqua (16) | Carole Stanley (37) | Horie Ao (48) | Shirosaki Hana (53) | Shimazu Mio (33) | Tuesday Simmons (23) | Jabami Yumeko (49) | Nakano Yotsuba (32) | (...
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 3:04 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Minato Yukina (74) | Shibuki Ran (69) | Tatsumaki (25) | Yuuki Soleil (53) | Izayoi Miku (65) | Hōzuki Satowa (72) | Kirima Nagi (69) | Tachibana Rui (72) | Hoshino Hinata (52) | Carole Stanley (53) | Nakano Miku (72) | Akutagawa Koyori (64) | Shimazu Mio (49) | Hitori Bocchi (74) | Sicily von Claud...
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 3:19 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Error List Thread
Replies: 327
Views: 68133

Re: Error List Thread

viewtopic.php?f=39&t=9580&p=427560#p427560
Error: Filo (73) | (-2)
Should be: Filo (73) |

FIXED
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 3:09 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Akutagawa Koyori (75) | Dororo (75) | Emma (75) | Senko (73) | (+1) Hitori Bocchi (74) | Tatsumaki (72) | Filo (73) | Fujiwara Chika (70) | Hoshino Hinata (73) | Shimazu Mio (73) | Sicily von Claude (73) | Senjōgahara Hitagi (73) |(+1) Izayoi Miku (72) | Jabami Yumeko (74) | (+1) Kirima Nagi (73) | ...
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 2:46 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Error List Thread
Replies: 327
Views: 68133

Re: Error List Thread

ERROR PAGE: Page 1
ERROR POST: Post 11
ERROR MADE: - Forgot to remove Quotes - Forgot to remove Woody's Vote
CORRECT ACTION: Remove Quotes - Remove Woody's votes - (-3) (-1)
ERROR MADE BY: Vanilla
LINK: viewtopic.php?f=39&t=9580&p=427552#p427552

FIXED
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 2:37 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Akutagawa Koyori (75) | Dororo (75) | Emma (75) | Senko (72) | Hitori Bocchi (75) | Tatsumaki (75) | Filo (75) | Fujiwara Chika (75) | Hoshino Hinata (75) | Shimazu Mio (75) | Sicily von Claude (75) | Senjōgahara Hitagi (74) | Izayoi Miku (74) | Jabami Yumeko (75) | Kirima Nagi (75) | Kushina Anna (...
by Vanilla
Fri Jun 26, 2020 2:01 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: 2019 Winter & Spring H/H
Replies: 667
Views: 22948

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Akutagawa Koyori (75) | Dororo (75) | Emma (75) | Senko (72) | Hitori Bocchi (75) | Tatsumaki (75) | Filo (75) | Fujiwara Chika (75) | Hoshino Hinata (75) | Shimazu Mio (75) | Sicily von Claude (75) | Senjōgahara Hitagi (75) | Izayoi Miku (74) | Jabami Yumeko (75) | Kirima Nagi (75) | Kushina Anna (...
by Vanilla
Thu Jun 25, 2020 1:12 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line (Test Game/Completed)
Replies: 62
Views: 2895

Re: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line

Akutagawa Koyori 71 0 Dororo 71 0 Emma 68 0 Filo 73 0 Fujiwara Chika 72 -3 Hoshino Hinata 68 0  Izayoi Miku  48 0 Jabami Yumeko 64 +1 Kirima Nagi 68 0 Milim Nava 68 0 Minato Yukina 66 0 Nakano Itsuki 67 0 VANILLA BESTGIRL XX X Nakano Miku 67 0 Nakano Yotsuba 75 0 Natsumi 72 0 Raphtalia 73 0 Serval ...
by Vanilla
Thu Jun 25, 2020 1:09 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line (Test Game/Completed)
Replies: 62
Views: 2895

Re: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line

Akutagawa Koyori 71 0 Dororo 71 0 Emma 71 0 Filo 73 0 Fujiwara Chika 63 -3 Hoshino Hinata 75 0  Izayoi Miku  68 0 Jabami Yumeko 75 0 Kirima Nagi 75 0 Milim Nava 75 0 Minato Yukina 67 0 Nakano Itsuka 67 0 JOKER XX X Nakano Miku 67 0 Nakano Yotsuba 67 0 Natsumi 73 0 Raphtalia 73 0 Serval 72 0 Shinomi...
by Vanilla
Thu Jun 25, 2020 12:36 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line (Test Game/Completed)
Replies: 62
Views: 2895

Re: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line

Akutagawa Koyori 71 0 Dororo 71 0 Emma 71 0 Filo 73 0 Fujiwara Chika 68 -1 Hoshino Hinata 75 0  Izayoi Miku  69 0 Jabami Yumeko 75 0 Kirima Nagi 75 0 Milim Nava 75 0 Minato Yukina 69 0 Nakano Itsuka 69 0 JOKER XX X Nakano Miku 69 0 Nakano Yotsuba 69 0 Natsumi 73 0 Raphtalia 73 0 Serval 72 0 Shinomi...
by Vanilla
Wed Jun 24, 2020 8:27 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line (Test Game/Completed)
Replies: 62
Views: 2895

Re: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line

Akutagawa Koyori 71 0 Dororo 71 0 Emma 71 0 Filo 73 0 Fujiwara Chika 74 -1 Hoshino Hinata 75 0  Izayoi Miku  71 0 Jabami Yumeko 75 0 Kirima Nagi 75 0 Milim Nava 75 0 Minato Yukina 71 0 Nakano Itsuka 71 0 JOKER XX X Nakano Miku 71 0 Nakano Yotsuba 71 0 Natsumi 75 0 Raphtalia 75 0 Serval 75 0 Shinomi...
by Vanilla
Wed Jun 24, 2020 7:49 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line (Test Game/Completed)
Replies: 62
Views: 2895

Re: Hurt & Heal: 2019 Winter on the Line

Akutagawa Koyori 71 -2 Dororo 71 -2 Emma 71 -2 Filo 71 -2 Fujiwara Chika 71 -2 Hoshino Hinata 75 0  Izayoi Miku  74 0 Jabami Yumeko 75 0 Kirima Nagi 75 0 Milim Nava 75 0 Minato Yukina 71 0 Nakano Itsuka 71 0 JOKER XX X Nakano Miku 71 0 Nakano Yotsuba 71 0 Natsumi 75 0 Raphtalia 75 0 Serval 75 0 Shi...