Search found 11829 matches

by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 1:00 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 63 (-2)
Aoyama Nanami - 62 (+1)
Konjiki no Yami - 5
Kousaka Reina - 63
Yoshino - 46
Yuigahama Yui - 30
Yuuki Mikan - 62 (+1)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 12:30 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 65
Aoyama Nanami - 65 (+2)
Konjiki no Yami - 8
Kousaka Reina - 63
Yoshino - 50
Yuigahama Yui - 30 (+2)
Yuuki Mikan - 65
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 11:58 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 68
Aoyama Nanami - 66 (+3)
Konjiki no Yami - 10
Kousaka Reina - 64
Tachibana Marika - 0 (-1)
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 28
Yuuki Mikan - 67
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 11:21 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 67 (+2)
Fujibayashi Kyou - 2
Konjiki no Yami - 12
Kousaka Reina - 66
Tachibana Marika - 5
Yoshino - 69
Yuigahama Yui - 29
Yuuki Mikan - 69 (+2)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 10:51 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 68
Fujibayashi Kyou - 4
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 70
Tachibana Marika - 6
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 31 (+1)
Yuuki Mikan - 65 (+3)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 5:49 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 17
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 11
Yoshino - 73
Yuigahama Yui - 34 (+2)
Yuuki Mikan - 73 (+2)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 5:19 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 35 (+1)
Yuuki Mikan - 73 (+3)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 4:45 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20 (+1)
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 38
Yuuki Mikan - 72 (+3)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 3:28 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 27 (+1)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 70
Tachibana Marika - 15
Yoshino - 71
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 74 (+3)
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 2:57 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 72 (-2)
Tachibana Marika - 17
Yoshino - 70
Yuigahama Yui - 44 (+2)
Yuuki Mikan - 73
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 2:25 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 72 (-3)
Tachibana Marika - 18
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 43 (+1)
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Thu Dec 15, 2016 1:54 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 36 (+1)
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 71 (-3)
Tachibana Marika - 21
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 11:05 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 40
Izumi Konata - 2 (-1)
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 71 (-3)
Tachibana Marika - 28
Yoshino - 57
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 10:34 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 73
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 43 (+1)
Izumi Konata - 4
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 73 (-3)
Tachibana Marika - 31
Yoshino - 52
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 10:04 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 43
Izumi Konata - 5 (-1)
Konjiki no Yami - 18
Kousaka Reina - 71 (-3)
Tachibana Marika - 33
Yoshino - 48
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 9:34 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 46 (+1)
Izumi Konata - 8 (-1)
Konjiki no Yami - 18
Kousaka Reina - 72 (-2)
Tachibana Marika - 36
Yoshino - 46
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 9:04 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 48
Izumi Konata - 10 (-1)
Konjiki no Yami - 18 (+1)
Kousaka Reina - 71 (-2)
Tachibana Marika - 35
Yoshino - 42
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 8:34 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 52
Izumi Konata - 12 (-1)
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 70 (-2)
Tachibana Marika - 31
Yoshino - 38
Yuigahama Yui - 45 (+1)
Yuuki Mikan - 73
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 8:04 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 59 (+3)
Izumi Konata - 13 (-1)
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 75
Tachibana Marika - 29
Yoshino - 36
Yuigahama Yui - 46
Yuuki Mikan - 75
by hinakatbklyn
Wed Dec 14, 2016 7:34 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt & Heal: Sapphire [2016]
Replies: 2666
Views: 178998

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Akemi Homura - 75 (-1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 58 (+1)
Izumi Konata - 14 (-1)
Konjiki no Yami - 20
Kousaka Reina - 75 (-1)
Tachibana Marika - 27
Yoshino - 34
Yuigahama Yui - 46
Yuuki Mikan - 76