Search found 3160 matches

by superunature
Sat Apr 27, 2013 7:19 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 29
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 91 (-2)
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 43
Nibutani Shinka - 100 *fixed
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 48
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65 (+2)
Yui-chan (SAO) - 101
by superunature
Sat Apr 27, 2013 6:56 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 81 *fixed
Aoyama Nanami - 34
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 41 *fixed
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90 (-2)
Shiina Mashiro - 54
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 67 (+2)
Yui-chan (SAO) - 101
by superunature
Sat Apr 27, 2013 6:36 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 82
Aoyama Nanami - 43
Araragi Tsukihi - 80
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 38
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 92 (-2)
Shiina Mashiro - 58
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 64 (+2)
Yui-chan (SAO) - 101
by superunature
Sat Apr 27, 2013 6:09 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 83
Aoyama Nanami - 48
Araragi Tsukihi - 86
Hasegawa Kobato - 90
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 39
Nibutani Shinka - 98 (+2)
Roromiya Karuta - 94 (-2)
Shiina Mashiro - 64
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 67
Yui-chan (SAO) - 101
by superunature
Sat Apr 27, 2013 5:45 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 83
Aoyama Nanami - 55
Araragi Tsukihi - 88
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 72 (-2)
Makise Kurisu - 37
Nibutani Shinka - 97 (+2)
Roromiya Karuta - 96
Shiina Mashiro - 68
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 68
Yui-chan (SAO) - 99
by superunature
Sat Apr 27, 2013 5:23 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 83
Aoyama Nanami - 59
Araragi Tsukihi - 90
Hasegawa Kobato - 90
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 34
Nibutani Shinka - 95 (-2)
Roromiya Karuta - 96
Shiina Mashiro - 72
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 73
Yui-chan (SAO) - 98 (-2)
by superunature
Sat Apr 27, 2013 5:02 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 82
Aoyama Nanami - 61
Araragi Tsukihi - 93
Hasegawa Kobato - 92
Kuroyukihime - 72
Makise Kurisu - 33
Natsume Rin - 8
Nibutani Shinka - 97 (+2)
Roromiya Karuta - 96
Shiina Mashiro - 74
Shirakiin Ririchiyo - 100 (-2)
Takanashi Rikka - 76
Yui-chan (SAO) - 100
by superunature
Sat Apr 27, 2013 4:33 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 83
Aoyama Nanami - 62
Araragi Tsukihi - 96
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 72
Makise Kurisu - 28
Natsume Rin - 18
Nibutani Shinka - 95 (+2)
Roromiya Karuta - 96
Shiina Mashiro - 74
Shirakiin Ririchiyo - 102 (-2)
Takanashi Rikka - 81
Yui-chan (SAO) - 100
by superunature
Sat Apr 27, 2013 4:09 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 85
Aoyama Nanami - 62
Araragi Tsukihi - 96
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 70
Makise Kurisu - 34
Natsume Rin - 24
Nibutani Shinka - 93
Roromiya Karuta - 96 (-2)
Shiina Mashiro - 74
Shirakiin Ririchiyo - 104 (-2)
Takanashi Rikka - 81
Yui-chan (SAO) - 100
by superunature
Sat Apr 27, 2013 1:16 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 89
Aoyama Nanami - 62
Araragi Tsukihi - 96
Hasegawa Kobato - 92
Honma Meiko - 17
Kuroyukihime - 70
Makise Kurisu - 50
Natsume Rin - 41
Nibutani Shinka - 93
Roromiya Karuta - 98
Shiina Mashiro - 76
Shirakiin Ririchiyo - 106
Takanashi Rikka - 86 (+2)
Yui-chan (SAO) - 100 (-2)
by superunature
Sat Apr 27, 2013 12:27 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 91
Aoyama Nanami - 62
Araragi Tsukihi - 96
Hasegawa Kobato - 92
Honma Meiko - 23 (-2)
Kuroyukihime - 70
Makise Kurisu - 59
Natsume Rin - 48
Nibutani Shinka - 93
Roromiya Karuta - 100
Shiina Mashiro - 76
Shirakiin Ririchiyo - 106
Takanashi Rikka - 84 (+2)
Yui-chan (SAO) - 102
by superunature
Sat Apr 27, 2013 12:06 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 92 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 30 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 61 Natsume Rin - 52 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 82 Yui-chan (SAO) - 102 (+2) Yūki Mikan - 0...
by superunature
Sat Apr 27, 2013 12:01 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 93 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 30 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 67 Natsume Rin - 51 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 82 (+2) Yui-chan (SAO) - 98 Yūki Mikan - 4 ...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 11:41 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 94 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 30 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 69 Natsume Rin - 50 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 80 (+2) Yui-chan (SAO) - 97 Yūki Mikan - 13...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 11:20 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 95 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 30 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 73 Natsume Rin - 50 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 78 (+2) Yui-chan (SAO) - 96 Yūki Mikan - 19...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 11:00 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 94 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 32 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 76 Natsume Rin - 50 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 76 (+2) Yui-chan (SAO) - 95 Yūki Mikan - 24...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 10:40 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 94 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 36 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 77 Natsume Rin - 50 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 74 (+2) Yui-chan (SAO) - 95 Yūki Mikan - 27...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 10:20 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 94 Aoyama Nanami - 62 Araragi Tsukihi - 95 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 40 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 81 Natsume Rin - 50 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 72 (+2) Yui-chan (SAO) - 95 Yūki Mikan - 32...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 9:48 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 89 Aoyama Nanami - 63 Araragi Tsukihi - 97 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 46 (-2) Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 87 Natsume Rin - 56 Nibutani Shinka - 93 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 78 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 70 (+2) Yui-chan (SAO) - 100 Yūki Mika...
by superunature
Fri Apr 26, 2013 8:47 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova
Replies: 2039
Views: 236565

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Akemi Homura - 88 Aoyama Nanami - 65 (-2) Araragi Tsukihi - 96 Hasegawa Kobato - 92 Honma Meiko - 54 Kuroyukihime - 70 Makise Kurisu - 84 Natsume Rin - 64 Nibutani Shinka - 92 Roromiya Karuta - 100 Shiina Mashiro - 80 Shirakiin Ririchiyo - 106 Takanashi Rikka - 68 (+2) Yui-chan (SAO) - 101 Yūki Mika...