Page 3 of 3

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 9:40 am
by itsukayuzuru
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō-Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando-Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume Takashi-Kraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 11:16 am
by niwa87
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji MochizōAbsKūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō-Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio BrandoAbsEmiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume TakashiAbsKraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei
OTLShow
Chisaki vs Shinka?
Kirino vs Illya?
Keima vs Hayate?
Image
Some arena is quite hard to choose for me today... I thought I won't have a hard time for even day in Amethyst... -_-
Oh, I was able to vote for both Onoderas today...

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 11:20 am
by XxPurple-CrystalxX
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō-Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando-Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume Takashi-Kraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei
Conan-kunnnn please survive ;_;

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 12:54 pm
by Seikou
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori AoiAbsAsada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera HaruAbsHirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi KoyomiAbsNanase Haruka
ARENA 10Ōji MochizōAbsKūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi RentarōAbsKumagawa Misogi
ARENA 15Dio BrandoAbsEmiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume TakashiAbsKraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 2:05 pm
by CureRainbow
I actually remembered to vote today HALLELUJAH
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa ConanAbsSuō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi RentarōAbsKumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando-Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume TakashiAbsKraft Lawrence
ARENA 17Freyja WionAbsNishikawa Yōko
ARENA 18Munetani MashiroAbsMumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 2:24 pm
by smartboyhw
ARENA 01Tadokoro MegumiAbsKongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08HoloAbsKrul Tepes
ARENA 09Araragi KoyomiAbsNanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa ConanAbsSuō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi RentarōAbsKumagawa Misogi
ARENA 15Dio BrandoAbsEmiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume TakashiAbsKraft Lawrence
ARENA 17Freyja WionAbsNishikawa Yōko
ARENA 18Munetani MashiroAbsMumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 3:42 pm
by kukimunstir
ARENA 01Tadokoro MegumiAbsKongō
ARENA 02Miyamori AoiAbsAsada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira ChisakiAbsNibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō-Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando-Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume Takashi-Kraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 3:57 pm
by Shmion84
ARENA 01Tadokoro Megumi-Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi-Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko-Shiro
ARENA 04Onodera Haru-Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki-Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki-Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino-Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo-Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi-Nanase Haruka
ARENA 10Ōji Mochizō-Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru-Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan-Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima-Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō-Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando-Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume Takashi-Kraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion-Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro-Mumei

Re: VOTING: 2016 Amethyst 6 - August 26

Posted: Sat Aug 27, 2016 4:06 pm
by Lulu
Vote count:
ARENA 01Tadokoro Megumi19:25Kongō
ARENA 02Miyamori Aoi25:16Asada Shino
ARENA 03Honma Meiko14:29Shiro
ARENA 04Onodera Haru22:22Hirasawa Yui
ARENA 05Onodera Kosaki29:15Kuriyama Mirai
ARENA 06Hiradaira Chisaki19:26Nibutani Shinka
ARENA 07Kōsaka Kirino8:36Illyasviel von Einzbern
ARENA 08Holo24:20Krul Tepes
ARENA 09Araragi Koyomi26:9Nanase Haruka
ARENA 10ōji Mochizō20: 11Kūjō Jōtarō
ARENA 11Otonashi Yuzuru32:6Hyakuya Yūichirō
ARENA 12Edogawa Conan19:14Suō Mikoto
ARENA 13Katsuragi Keima24:12Ayasaki Hayate
ARENA 14Satomi Rentarō23:11Kumagawa Misogi
ARENA 15Dio Brando9:26Emiya Kiritsugu
ARENA 16Natsume Takashi15:16Kraft Lawrence
ARENA 17Freyja Wion16:19Nishikawa Yōko
ARENA 18Munetani Mashiro26:13Mumei
SpoilerShow
buggle's post was a disaster to me.= =