Page 58 of 138

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 5:36 am
by Grish
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 44
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 73 (-1)
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 94
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 94
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 28 (-3)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:12 am
by CureRainbow
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 44
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 73
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 93 (-1)
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93 (-1)
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 30 (+2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:16 am
by LOveLive!
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 42 (-2)
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 73
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 32 (2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:29 am
by blaZofgold
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 42
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 73
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 71 (+2)
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 30 (-2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:34 am
by Grish
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 42
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 72 (-1)
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 71
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 27 (-3)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:40 am
by Alexander
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 91
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 42
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 71 (-1)
Mikage Yuzuki - 85
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 68 (-3)
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 27

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 6:57 am
by hinakatbklyn
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 93 (+2)
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 42
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 71
Mikage Yuzuki - 83 (-2)
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 68
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 27

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:00 am
by LOveLive!
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 95 (2)
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 40 (-2)
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 71
Mikage Yuzuki - 83
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 68
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 27

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:16 am
by Grish
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 95
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 40
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70 (-1)
Mikage Yuzuki - 83
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 68
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 86
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 24 (-3)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:19 am
by Desufire
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 95
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 37 ---
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70
Mikage Yuzuki - 83
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 91
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 68
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 85 -
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 24

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:26 am
by Alexander
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 95
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 37
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70
Mikage Yuzuki - 83
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90 (-1)
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 65 (-3)
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 85
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 24

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:37 am
by hinakatbklyn
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97 (+2)
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 37
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70
Mikage Yuzuki - 81 (-2)
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 65
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 85
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 24

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:41 am
by blaZofgold
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 37
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 67 (+2)
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 85
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 22 (-2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:42 am
by Desufire
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 34 ---
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 70
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 67
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84 -
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 22

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:43 am
by Grish
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 34
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 69 (-1)
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 67
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 19 (-3)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 7:45 am
by LOveLive!
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 31 (-3)
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 69
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 67
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 20 (1)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 8:07 am
by blaZofgold
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 31
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 69
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69 (+2)
Shijō Takane - 95
Shinomiya Himawari - 95
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 18 (-2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 8:20 am
by CureRainbow
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 31
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 69
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 94 (-1)
Shinomiya Himawari - 94 (-1)
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 20 (+2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 8:24 am
by Grish
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 31
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 68 (-1)
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 94
Shinomiya Himawari - 94
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 84
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 17 (-3)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Exhibition 2

Posted: Thu Dec 05, 2013 8:48 am
by Desufire
Akaza Akari - 100
Akiha Rumiho (Feyris-nyan) - 100
Azuki Azusa - 98
Cthugha - 97
Fuyūmi Ai - 98
Goidō Yui - 95
Hayase Misa - 88
Irisviel von Einzbern - 28 ---
Kagami Kuro - 88
Kanda Yūko - 95
Kinomoto Sakura - 100
Koiwai Yotsuba - 100
Maō Sadao - 68
Mikage Yuzuki - 81
Minami Kana - 93
Minami Kotori - 96
Misumaru Yurika - 93
Morino Ichigo - 97
Okita Sawa - 90
Onodera Karen - 90
Ren Kōgyoku - 92
Rinslet Walker - 98
Sae - 98
Saegusa Matsuri - 92
Sakai Wakana - 98
Saten Ruiko - 69
Shijō Takane - 94
Shinomiya Himawari - 94
Shiomiya Shiori - 91
Sinbad - 83 -
Stocking Anarchy - 100
Sunohara Mei - 99
Tōgi Shiro - 92
Tokisaki Kurumi - 90
Toshinō Kyōko - 95
Yagami Hayate - 92
Yagami Kagami - 98
Yagami Tsurugi - 94
Yazawa Nico - 17