Page 31 of 97

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 6:42 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 62
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 61
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 61
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 59
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 57
(0) Nase Mitsuki - 61
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 59 (+2)
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59 (+1)
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 62
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 61
(0) Victorique de Blois - 61
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 6:46 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 62
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 61
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 61
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 60 (+1)
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59 (+2)
(0) Nase Mitsuki - 61
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 59
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 62
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 61
(0) Victorique de Blois - 61
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 6:58 am
by houreki
(0) Aisaka Taiga - 62
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 61
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 61
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62 [+1]
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 59
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64 [+2]
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 61
(0) Victorique de Blois - 61
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 7:23 am
by Desufire
(0) Aisaka Taiga - 62
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 61
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 61
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61 (+2)
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 61
(0) Victorique de Blois - 62 (+1)
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 7:33 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 62
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 61
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 63 (+2)
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 62 (+1)
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 7:37 am
by Toady
(0) Aisaka Taiga - 63 (+1)
(0) Aragaki Ayase - 61
(0) Hiiragi Kagami - 63 (+2)
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 61
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 8:28 am
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62 (+1)
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 63 (+2)
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64
(0) Tedeza Rize - 64
(0) Tōdō Kirin - 64
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 9:02 am
by hinakatbklyn
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 60
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 64
(0) Tedeza Rize - 66 (+2)
(0) Tōdō Kirin - 65 (+1)
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 9:05 am
by Toady
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 63
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 64
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61 (+1)
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 66 (+2)
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 9:09 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65 (+2)
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 59
(0) Shiraishi Urara - 59
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 9:29 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 63
(0) Kaname Madoka - 63
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60 (+1)
(0) Shiraishi Urara - 61 (+2)
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 10:11 am
by Toady
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 65 (+2)
(0) Kaname Madoka - 64 (+1)
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 64
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 61
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 10:14 am
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 65
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 60
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 59
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66 (+2)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 11:08 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 65
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 61 (+1)
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 61 (+2)
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 62
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 11:21 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 63
(0) Aragaki Ayase - 62
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66 (+1)
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 61
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 61
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64 (+2)
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 11:27 am
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 64 (+1)
(0) Aragaki Ayase - 64 (+2)
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 61
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 61
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(0) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 11:28 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 64
(0) Aragaki Ayase - 64
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 63 (+2)
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 62 (+1)
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(1) Otosaka Ayumi - 61
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66
(0) Sawamura Spencer Eriri - 64
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 63

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 12:06 pm
by hinakatbklyn
(0) Aisaka Taiga - 64
(0) Aragaki Ayase - 64
(0) Hiiragi Kagami - 63
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 63
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 62
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(1) Otosaka Ayumi - 60 (+0 -1)
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 66
(0) Sawamura Spencer Eriri - 65 (+1)
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 65 (+2)

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 12:37 pm
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 64
(0) Aragaki Ayase - 64
(0) Hiiragi Kagami - 64 (+1)
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 63
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 62
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(1) Otosaka Ayumi - 60
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 68 (+2)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 65
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 60
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 65

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Wed Jul 20, 2016 12:46 pm
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 64
(0) Aragaki Ayase - 64
(0) Hiiragi Kagami - 64
(0) Hiiragi Shinoa - 65
(0) Isshiki Iroha - 66
(0) Kaname Madoka - 64
(0) Kirisaki Chitoge - 63
(0) Mikasa Ackerman - 63
(1) Miyazono Kaori - 63
(1) Nakiri Erina - 62
(0) Nase Mitsuki - 62
(0) Nishikino Maki - 65
(1) Otosaka Ayumi - 61 (+1)
(0) Sakura Chiyo - 61
(0) Sanzen'in Nagi - 68
(0) Sawamura Spencer Eriri - 65
(0) Shiina Mashiro - 60
(0) Shirayuki - 62 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 62
(0) Suzumiya Haruhi - 66
(0) Tedeza Rize - 66
(0) Tōdō Kirin - 65
(0) Tōjō Nozomi - 64
(0) Victorique de Blois - 62
(0) Yūdachi - 65