Page 14 of 60

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 2:27 pm
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 19
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 15
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17 (+1)
(0) Kuon - 15
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 50
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 42
(0) Saten Ruiko - 15
(0) Sento Isuzu - 16
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 15
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 44
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 14
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 2:27 pm
by instrern2
(0) Ebisuzawa Kurumi - 19
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 15
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 15
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 50
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 42
(0) Saten Ruiko - 15
(0) Sento Isuzu - 18 (+2)
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 15
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 45 (+1)
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 14
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 2:29 pm
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 19
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 15
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 15
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52 (+2)
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 42
(0) Saten Ruiko - 15
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 15
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 45
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 15 (+1)
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 3:41 pm
by niwa87
(0) Ebisuzawa Kurumi - 19
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 16 (+1)
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16 (+1)
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 42
(0) Saten Ruiko - 16 (+1)
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 15
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 45
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 15
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 3:45 pm
by Kiwigiwi
(0) Ebisuzawa Kurumi - 19
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 42
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 16 (+1)
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47 (+2)
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 15
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 4:19 pm
by Grish
(0) Ebisuzawa Kurumi - 20 (+1)
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 21
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44 (+2)
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 43
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 15
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 4:36 pm
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 20
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22 (+1)
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 28
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45 (+2)
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 15
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 4:51 pm
by niwa87
(0) Ebisuzawa Kurumi - 20
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30 (+2)
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 19
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16 (+1)
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 5:38 pm
by Fuijiwara
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21 (+1)
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 67
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 13
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21 (+2)
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 5:47 pm
by Homura
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 16
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 68 (+1)
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 17 (+2+2)
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 46
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 6:23 pm
by Kiwigiwi
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17 (+1)
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 68
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 19
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48 (+2)
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 6:27 pm
by Grish
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kinomoto Sakura - 15
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70 (+2)
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20 (+1)
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 8:05 pm
by Chibasa
Round 6 End

Wind blows.

Reincarnated Contestant: Kinomoto Sakura


Next Round begins by: Now

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 8:06 pm
by Chibasa
Round 7:

(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 18
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 47
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Tue Aug 16, 2016 9:02 pm
by WoodyMC
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 20 (+2)
(0) Stella Vermillion - 30
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48 (+1)
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 15

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 12:28 am
by niwa87
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 17
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 90
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 20
(0) Stella Vermillion - 32 (+2)
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16 (+1)

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 12:44 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 21
(0) Hasegawa Kobato - 18 (+1)
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 92 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 20
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 1:19 am
by houreki
(0) Ebisuzawa Kurumi - 22 [+1]
(0) Hasegawa Kobato - 18
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 70
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 92
(0) Sakura Kyōko - 44
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22 [+2]
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 1:22 am
by WoodyMC
(0) Ebisuzawa Kurumi - 22
(0) Hasegawa Kobato - 18
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 72 (+2)
(0) Nakano Azusa - 52
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 92
(0) Sakura Kyōko - 45 (+1)
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 21
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 1:46 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 22
(0) Hasegawa Kobato - 18
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 72
(0) Nakano Azusa - 54 (+2)
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 92
(0) Sakura Kyōko - 45
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22 (+1)
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16