Page 3 of 3

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 6:00 am
by Ash Falls Town
Well I only have 5 arenas I can vote in so.
If I could vote I'd vote for
Sakura Chiyo over Mashiro
Neko over Nase Mitsuki
and Keima, Kuon and Anna.

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 6:42 am
by Fate
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella Vermillion-Hoto Mocha
ARENA 08Nase Mitsuki-Neko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no Tatsumaki-Shiodome Hakua
ARENA 11Kujō Sakurako-Frolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van Riessfeld-Oikura Sodachi
ARENA 13Kuon-Tenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina Anna-Tōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 6:47 am
by WoodyMC
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella Vermillion-Hoto Mocha
ARENA 08Nase Mitsuki-Neko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no TatsumakiAbsShiodome Hakua
ARENA 11Kujō SakurakoAbsFrolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van RiessfeldAbsOikura Sodachi
ARENA 13Kuon-Tenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina AnnaAbsTōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 11:50 am
by Hetaliafan09
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella Vermillion-Hoto Mocha
ARENA 08Nase Mitsuki-Neko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no Tatsumaki-Shiodome Hakua
ARENA 11Kujō Sakurako-Frolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van Riessfeld-Oikura Sodachi
ARENA 13Kuon-Tenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina Anna-Tōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 12:28 pm
by Elvinsky
VotesShow
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella Vermillion-Hoto Mocha
ARENA 08Nase MitsukiAbsNeko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no Tatsumaki-Shiodome Hakua
ARENA 11Kujō Sakurako-Frolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van RiessfeldAbsOikura Sodachi
ARENA 13Kuon-Tenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina AnnaAbsTōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 1:21 pm
by Just
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella VermillionAbsHoto Mocha
ARENA 08Nase MitsukiAbsNeko
ARENA 09Milinda BrantiniAbsHanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no TatsumakiAbsShiodome Hakua
ARENA 11Kujō SakurakoAbsFrolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van RiessfeldAbsOikura Sodachi
ARENA 13KuonAbsTenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina Anna-Tōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 1:39 pm
by Toady
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella VermillionAbsHoto Mocha
ARENA 08Nase MitsukiAbsNeko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no Tatsumaki-Shiodome Hakua
ARENA 11Kujō SakurakoAbsFrolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van Riessfeld-Oikura Sodachi
ARENA 13KuonAbsTenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina AnnaAbsTōdō Kirin

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 1:43 pm
by matchbaby
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella VermillionAbsHoto Mocha
ARENA 08Nase MitsukiAbsNeko
ARENA 09Milinda BrantiniAbsHanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no TatsumakiAbsShiodome Hakua
ARENA 11Kujō SakurakoAbsFrolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van RiessfeldAbsOikura Sodachi
ARENA 13KuonAbsTenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina AnnaAbsTōdō Kirin
Vote for the potential loser~

5 days, we still don't have maps.
KS, please... I appreciate you if you can make that before the result of round 3 ^_^ Thank you for your hard work~

Re: VOTING: Tiara Quarterfinals NOV 22

Posted: Mon Nov 23, 2015 4:36 pm
by BugH
ARENA 01Yukinoshita Yukino-Yoshino
ARENA 02Shiina Mashiro-Sakura Chiyo
ARENA 03Chitanda Eru-Onodera Kosaki
ARENA 04Yuigahama Yui-Kirisaki Chitoge
ARENA 05Araragi Koyomi-Takasu Ryūji
ARENA 06Hikigaya Hachiman-Katsuragi Keima
ARENA 07Stella Vermillion-Hoto Mocha
ARENA 08Nase Mitsuki-Neko
ARENA 09Milinda Brantini-Hanekawa Tsubasa
ARENA 10Senritsu no Tatsumaki-Shiodome Hakua
ARENA 11Kujō Sakurako-Frolaytia Capistrano
ARENA 12Julis-Alexia van Riessfeld-Oikura Sodachi
ARENA 13Kuon-Tenkūbashi Aika
ARENA 14Kushina Anna-Tōdō Kirin